<![CDATA[תיכון בגין אילת]]>Tue, 22 Jan 2019 20:47:09 +0200Tue, 22 Jan 2019 20:47:09 +0200http://www.begin.edu1.org.il/1800<![CDATA[פעילות יום ירושלים, תלמידי יא עם ניצולי שואה]]>http://www.begin.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2089251AR_2089251Mon, 14 May 2018 09:03:03 +0300<![CDATA[עכשיו זה בידינו. לנסות ולקדם את הקבוצה המופלאה מבגין לזכייה בתחרות חביב הקהל העולמית]]>http://www.begin.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2087250AR_2087250Wed, 09 May 2018 10:46:47 +0300<![CDATA[חוברת ידע לתלמידי כיתות ט' והוריהם]]>http://www.begin.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2080494AR_2080494Wed, 25 Apr 2018 10:56:15 +0300<![CDATA[המכונה המופלאה "בגין"]]>http://www.begin.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1996179AR_1996179Tue, 12 Dec 2017 12:40:45 +0200<![CDATA[פעילות כיתות ז' בריונות ברשת]]>http://www.begin.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992989AR_1992989Fri, 08 Dec 2017 10:09:26 +0200<![CDATA[לומדים את מערכת הנשימה במקצוע "מבוא לפיזיולוגיה" של פרחי רפואה]]>http://www.begin.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1992960AR_1992960Fri, 08 Dec 2017 09:50:13 +0200<![CDATA[שעורים פרטיים]]>http://www.begin.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1975293AR_1975293Wed, 15 Nov 2017 11:00:49 +0200