תיכון בגין אילת

תיכון בגין אילת

פעילות כיתות ז' בריונות ברשת

מרחבי שכבה

המכונה המופלאה "בגין"

לומדים את מערכת הנשימה במקצוע "מבוא לפיזיולוגיה" של פרחי רפואה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA