תיכון בגין אילת

תיכון בגין אילת

הנחיות לתרגיל למידה בשעת חירום

כל תלמיד ייכנס לשכבה שבה הוא לומד ( לא צריך להיכנס למרחב הכיתתי ) , מופיעה כתבה ראשית לחץ על לשונית קרא עוד ..בצע את המשימה ולחץ על שלח טופס בהצלחה

מרחבי שכבה

גלריית תמונות

לאור המצב הביטחוני - משרד החינוך

קריאת הנחיות להורים בקובץ מצורף

זכיית עו"ה בחטיבה העליונה תיכון ע"ש בגין

זכיית עו"ה בחטיבה העליונה בתגמול בגין הישגי בית הספר לשנה"ל תשע"התכנית התגמול הדיפרנציאלי

WCAG 2.0 (Level AA)