יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
דף הבית לוח פעילויות אשכול פיס מועצת תלמידים תמונות וסרטונים פלדה כחולה חדר מורים יצירת קשר
כיתת שוחרי פלדה כחולה, כיתה יא' 8, יצאו ליום העצמה בשלוחת מחוז דרום.התקיימה תחרות בין כל שלוחות מחוז דרום, תחרות "כוחן של מילים".שוחרי השלוחה צילמו סרטון היתולי כיצד מתקיימת השלוחה ומיהו שוחר וזכו בכבוד במקום השני בכל מחוז דרום.