יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
דף הבית לוח פעילויות אשכול פיס מועצת תלמידים תמונות וסרטונים פלדה כחולה חדר מורים יצירת קשר.
קריאת הנחיות להורים בקובץ מצורף

- 11 10 15 הנחיות להורים- בעקבות גל הטרור.pdf