יום ו', כז’ בכסלו תשע”ח
דף הבית לוח פעילויות אשכול פיס מועצת תלמידים תמונות וסרטונים פלדה כחולה חדר מורים יצירת קשר
זכיית עו"ה בחטיבה העליונה בתגמול בגין הישגי בית הספר לשנה"ל תשע"התכנית התגמול הדיפרנציאלי

זכיית עו"ה בחטיבה העליונה בתגמול בגין הישגי בית הספר לשנה"ל תשע"ה תכנית התגמול הדיפרנציאלי