יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית לוח פעילויות אשכול פיס
מועצת תלמידים תמונות וסרטונים פלדה כחולה חדר מורים
יצירת קשר . . .
המכונה המופלאה "בגין"
לומדים את מערכת הנשימה במקצוע "מבוא לפיזיולוגיה" של פרחי רפואה